Erhvervsvurdering

SFT er den ældste, største og mest velrennomerede vurderingsvirksomhed og har mere end 30 års erfaring med faglige erhvervsvurderinger. SFT foretager i dag mere end 500 vurderinger om året.
SFT Erhvervsvurdering foretager en fysisk gennemgang af virksomheden

Syn og skøn

SFT Erhvervsvurdering har stor erfaring med syn og skøn og har forestået mere end 500 syn og skønssager.
Generationsskifte rapporten gennemgås med virksomhedens ledelse og rådgiver

Konkurs og rekonstruktion

Ved vurdering af konkurs og rekonstruktion udarbejder SFT en grundig og gennemarbejdet vurderingsrapport hvor de enkelte enheder er veldokumentert med fotos.
Ejer- og generationsskifte

Generationsskifte

Et udkast til generationsskifte rapporten gennemgås på et møde med virksomhedens ledelse og rådgiver
Ejer- og generationsskifte

SFT Erhvervsvurdering

SFT Erhvervsvurdering blev etableret i 1980 med det formål, at udvikle og forbedre værdiansættelserne af virksomheders materielle og immaterielle aktiver, under indtryk af, at disse værdiansættelser ofte er af vital betydning for virksomhedernes beslutningsprocesser.

 

Det blev således muligt at samordne flere fagfolks viden om værdiansættelser af virksomhedens forskellige aktiver i èn rapport og med baggrund i samme oplysninger og vurderingskriterier. Denne idè blev hurtigt forstået af erhvervslivet og i dag løser vi mere end 500 opgaver om året.

 

SFT Erhvervsvurdering samarbejder med en række faglige specialister, som alle er erhvervsaktive inden for netop det brancheområde, der er aktuelt for den enkelte vurderingssag.

Nyheder