Bygningsrapporten

A. Bygningsrapporten udenrettlig syn og skøn

Bygningsrapport udenretlig syn og skøn er en ny mulighed for hurtigt og nemt at få løst tvister mellem entreprenører/håndværkere og bygherre, uden en langvarig retlig afgørelse.

Bygningsrapporten henvender sig til såvel private og boligforeninger samt entreprenører/håndværkere og SFT udarbejder rapporten uvildigt. Parterne kan sammen med deres advokater aftale et syns- og skøns tema, for hvad parterne ønsker udtalelse om.

Bygningsrapporten kan afgøre om der evt. er:

Syns- og skønsmanden vil almindeligvis være en bygningskonstruktør BTH eller en autoriseret fagmand.

SFT kan tilbyde 3 forskellige løsninger til at få uenigheden afklaret:

Bygningsrapport løsning 1:

Parterne er enige om at følge SFT’s afgørelse og mødes med en bygningskonstruktør fra SFT. Parterne forklarer deres uoverensstemmelse og bygningskonstruktøren gennemgår tvisten og afgiver en mundtlig redegørelse på stedet.

Kr. 2.900,- excl moms

Bygningsrapport løsning 2:

Samme fremgangsmåde som ved løsning 1, men efter at SFT’s bygningskonstruktør har gennemgået tvisten, går parterne hver til sit og inden 14 dage modtager parterne en skriftlig redegørelse.

Kr. 4.500,- excl moms

Ved større tvister, der omhandler flere forskellige spørgsmål, beregnes honorar efter timeforbrug eller efter tilbud.

Bygningsrapport løsning 3:

Parterne kan vælge, sammen med deres advokater, at bede SFT foreslå en syns- og skønsmand, der udpeges af Retten. Syns- og skønsmanden udarbejder en rapport, der fremsendes til Retten og til parterne.

Honorar: Efter timeforbrug

B. Bygningsrapport fejl – mangler – byggesjusk

Er du i tvivl om, hvorvidt det du har fået udført, er udført korrekt, kan en af vores bygningskonstruktører besigtige de punkter du er i tvivl om og afgive en mundtlig eller en skriftlig bygningsrapport.

Pris: Mundtlig rapport Kr. 2.900,- / Skriftlig rapport Kr. 4.500,- excl moms

 Ved større tvister, der omhandler flere forskellige spørgsmål, beregnes honorar efter timeforbrug eller efter tilbud.

C. Bygningsrapport halvvejs i byggeriet

Er du halvvejs eller mere eller mindre færdig med et byggeri kan det være en god ide, at lade en af vores bygningskonstruktører gennemgå byggeriet sammen med dig og afgive en mundtlig eller en skriftlig Bygningsrapport. Honoraret beregnes efter timeforbrug eller efter tilbud.

Pris: F.eks. vil en mundtlig gennemgang af en tilbygning på ca. 20 m² koste ca. Kr. 2.900,- excl moms

D. Bygningsrapport ved køb af hus

Bygningsrapport Køb er et tilbud til boligkøber, om at få en bygningskonstruktør til at gennemgå ejendommen sammen med dig og på stedet få en mundtlig orientering om ejendommens stand og hvilke reparationer og fornyelser du skal forvente i de næste par år.

Forhåndsudtalelser

Såfremt een af parterne i en tvist ønsker en foreløbig udtalelse, kan SFT Erhvervsvurdering udarbejde en rapport, der indeholder de vigtigste konklusioner. Rapporten kan bruges ved fremtidige syn & skøn.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke

SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.

Pris: For en almindelig ejendom op til 120 m² beregnes et honorar på kr. 2.400,- excl moms

NB: De anførte priser er excl. moms og er pr. tvist