Forhåndsudtalelser

Ved forhåndsudtalelser udarbejder SFT Erhvervsvurdering en rapport, der indeholder de vigtigste konklusioner, såfremt een af parterne i en tvist ønsker en foreløbig udtalelse til senere brug ved syn & skøn. SFT Erhvervsvurdering kan tilbyde en mundtlig afgørelse hvor prisen er fra kr. 3.500,- excl. moms. Såfremt parterne ønsker en skriftlig rapport er prisen kr. 4.800,- excl. moms.

Bygningsrapport halvvejs i byggeriet

SFT Erhvervsvurdering kan under byggeri udpege en bygningskonstruktør, som gennemgår byggeriet og afgiver en mundtlig gennemgang af en tilbygning på ca. 20 m² , hvilket koster ca. Kr. 3.500,- excl moms

Bygningsrapport ved køb af hus / lejlighed / sommerhus

SFT Erhvervsvurdering tilbyder boligkøbere en bygningskonstruktør til at gennemgå ejendommen. Bygningskonstruktøren kan på stedet levere en mundtlig orientering om ejendommens stand og et skøn af fremtidige reparationer og fornyelser.

En almindelig ejendom op til 120 m² kan vurderes for kr. 2.500,- excl moms

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.