Ved køb og salg af virksomheder

SFT Erhvervsvurdering har specialister inden for alle brancher og vurderer ved køb og salg af virksomheder:

 • Produktionsapparat
 • Lagerudstyr
 • Køretøjer
 • Varelagre
 • Igangværende opgaver
 • Ordrebeholdning
 • Projekter
 • Kontrakter
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Goodwill
 • Alle rapporter udarbejdes med fortsat drift for øje og med billeddokumentation. Vurderingen af goodwill fastsættes i samråd med sælger og køber.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke