Virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse er det vigtigt, at aktiver overdrages til den korrekte værdi.
SFT Erhvervsvurdering er specialister i vurdering af materielle og immaterielle aktiver.
SFT Erhvervsvurdering har specialister inden for alle brancher og vurderer:

 • Goodwill
 • Igangværende opgaver
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre

Alle rapporter udarbejdes med fortsat drift for øje og med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år. SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.