Uvildig vurdering af minkfarme

SFT Erhvervsvurdering, kan som Danmarks største vurderings virksomhed, sikre en:

Retvisende og uvildig vurdering af minkfarme, minkavl og relaterede minkavls brancher.

En ekspropriering af eller et politisk besluttet krav om at nedlukke et helt erhverv, kræver en retsmæssig, uvildig og retfærdig tilgang til at sætte værdi på minkfarme, pelsavlernes driftsmateriel, varelager og goodwill.

Fagkyndige uvildige vurderingsmænd

Ved almindelige insolvensforretninger samt selskabsoverdragelser kræves der en uvildig tilgang og vurdering af driftsmidler samt en eventuel goodwill. Hertil anvender staten gældsstyrelsen i et samarbejde med et udvalgt advokatpanel fordelt over hele landet. Dette advokatpanel anvender i stor udstrækning fagkyndige vurderingsmænd for at sikre en uvildig og retfærdig vurdering af materielle og immaterielle driftsmidler.

SFT Erhvervsvurdering har 40 års erfaring

SFT Group også kendt som SFT Erhvervsvurdering (SFT) er netop den uvildige og uafhængige tredjemand, der kan sikre at alt går rigtigt for sig. SFT Erhvervsvurdering har 40 års erfaring med uvildig vurdering af materielle anlægsaktiver indenfor produktionserhverv, landbrug og relaterede brancher. SFT har i sit store netværk af vurderingsfagkyndige specialister, et skalerbart set up, der gør, at vi med få timers varsel, kan stå til disposition ved besigtigelse, registrering og vurdering af materielle anlægsaktiver og driftsmateriel samt immaterielle aktiver.

Vi håndterer mere end 600 sager om året og arbejder typisk for advokater (kuratorer), banker, SØIK, gældsstyrelsen, forsikringsselskaber m.m.

Fotoregistrering

Vi gennemfører og udfører arbejdet ved en fysisk gennemgang af minkfarmens faciliteter, hvor minkavls producenten gennemgår sin produktion sammen med en fagkyndig vurderingsmand. Under gennemgangen vil det være muligt, at informere den fagkyndige omkring maskiner, udstyr, effekter, stalde, bure m.m.

Effekterne på minkfarmen bliver foto registreret og kommer til at indgå i en vurderingsrapport, hvori vi tilbyder muligheden for at der angives 3 værdier for den pågældende effekt.

1) Fortsat drift
2) Målrettet salg
3) Tvangssalg

Ovennævnte model gælder også relaterede brancher, som pga. eksproprieringen ligeledes får fjernet sit eksistensgrundlag. Her kan nævnes leverandører af maskiner, udstyr, central foderproduktion og centrale pelserier.

Ved at fremhæve disse 3 værdier, kan der for hver enkelt minkavler og eksterne leverandører, afgøres hvilken model for kompensation, der skal arbejdes efter.

SFT Erhvervsvurdering har et stærkt og professionelt netværk og muligheden for at samle de rette ressourcer i alle branchesammenhænge, også når det gælder vurdering af landbrug og minkfarme.

Vores erfarne og fagkyndige landbrugs team, står klar til at hjælpe minkavlerne med en uvildig vurdering af deres minkfarme.

Eller mail post@sft.dk

Yderligere oplysninger om SFT kan ses på www.sft.dk

SFT Group ApS.

Direktør, Steen Maulitz

Fagkyndig Vurderingsmand