Almindelig retlig Syn & skøn

SFT Erhvervsvurdering kan udpege 1 eller 2 specialister ved almindelig retlig syn & skøn. Samtidig med at forslaget til syns- og skønsmand sendes til parterne vedlægges et overslag over omkostninger og en forventet tidshorisont. Syns- og skønsrapporten er detaljeret og præcis.

Syns- og skønsrapporten  indeholder et detaljeret og præcist svar, for at undgå efterfølgende spørgsmål.