Siden 1980

SFT Erhvervsvurdering løser mere end 500 opgaver om året

Kontakt
SFT Erhvervsvurdering
Email: [email protected]

SFT Historie

SFT Erhvervsvurdering er oprindeligt startet som et partnerskab (I/S) med navnet Samarbejdende Fagkyndige Tillidsmænd I/S – heraf forkortelsen SFT. Tiden og markedets udvikling har over årene tilpasset virksomhedsstrukturen m.m. og selskabet er i dag registreret under SFT Group ApS. og kaldes typisk SFT eller SFT Erhvervsvurdering.

SFT Group ApS. består af 4 ejere/partnere, som alle aktive vurderingsmænd og alle har over 15 års erfaring i SFT-regi med registrering, vurdering og værdiansættelse af aktiver. Udover partnerne er der tilknyttet et antal eksperter, med specialer vurderingserfaring inden for forskellige brancher og fagområder.

Strukturen i SFT gør, at partnerskabet kombineret med kompetencerne i netværket kan skalere indsatsen efter opgaven og derfor er i stand til at løse vurderingsopgaver, inden for de fleste brancher og uden skelen til størrelse af opgave/virksomhed.

SFT er landsdækkende og løser 500 – 700 opgaver om året inden for forskellige brancher. Værdien af aktiverne i de enkelte opgaver kan være fra kr. 0 til mere end 100 mio.

Vi har struktureret det at foretage en fysisk besigtigelse og vurdering af et enkelt aktiv og få det transformeret over, i et koncept af billeder, beskrivelser og værdiansættelser. Udgangspunktet er som da vi startede, teknologien har givet bedre værktøjer og konceptet er med over 20.000 sager gennemtestet og gennemprøvet.


Vores sager kræver oftest at der er flere eksperter involveret på tværs af fag/brancher. Vi arbejder derfor struktureret med træning og uddannelse af vores eksperter, sådan at alle uagtet fag eller branchespecifikke erfaringer, har samme fundament. Fra at tale med kunder/klienter, til at levere samme ensartede output, så vi kan levere en ensartet rapport i en høj kvalitet – hver gang.

Etableret i 1980

SFT Erhvervsvurdering blev etableret i 1980 med det formål, at udvikle og forbedre værdiansættelserne af virksomheders materielle og immaterielle aktiver, fordi disse værdiansættelser ofte er af vital betydning for virksomhedernes beslutningsprocesser.

Det blev muligt at samordne flere fagfolks viden om værdiansættelser af virksomhedens forskellige aktiver i èn rapport og med baggrund i samme oplysninger og vurderingskriterier. Denne idè blev hurtigt forstået af erhvervslivet og i dag løser vi mere end 500 opgaver om året.

Se brancher her

SFT Erhvervsvurdering inden for enhver branche

SFT har endvidere samarbejde med mere end 40 specialister inden for stort set alle brancher, hvorfor vi kan løse vurderingsopgaver inden for enhver branche.

SFT løser også vurderingsopgaver i udlandet for danske virksomheder og i Danmark for udenlandske firmaer. Derfor kan SFT tilbyde rapporter på det fremmedsprog, kunden ønsker.

Alle rapporter afleveres såvel skriftligt som digitalt.

SFT ajourfører og udvikler medarbejdernes viden og kompetencer om udviklingen indenfor de enkelte brancher samt til lovgivningen, gennem interne kurser.

For at sikre vores kunder, har SFT Erhvervsvurdering en ansvarsforsikring på op til kr. 2 millioner.