De opgaver der løses, er blandt andet:

  • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med insolvens eller rekonstruktion.

  • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med virksomhedssalg eller overdragelse.

  • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med sikring/synliggørelse af et pant eller en synliggørelse af aktiver i forhold til en virksomheds balance.

  • Deltagelse i syn og skønsforretninger i retssager m.fl. Hovedparten af ressourcerne i SFT er udmeldt og godkendte syn og skøns mænd og benyttet af domstole, Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet m.fl.

  • Deltagelse som fagdommer eller bisidder i retssager.

 

 

SFT løser desuden en række andre opgaver der er relateret til vores kompetenceområde – registrering og vurdering af aktiver.

Vi er kendte for at være kompetente, seriøse, fleksible, punktlige og ikke mindst uvildige og upåvirkelige. Vi har ingen andre interesser end at levere et seriøst produkt med korrekte og præcise værdiansættelser.

Kompetencer indenfor erhvervsvurdering

Jørgen Evers

Direktør | Partner[email protected]

  • IT Hardware- og software
  • Detail handel m.v.
  • Engros handel m.v.
  • Hotel og restauration
  • Kontor m.m.

Steen Maulitz

Partner | [email protected]

  • Håndværk
  • Lettere og tungere industri/produktion
  • Entreprenør
  • Landbrug

Jørgen Staal

Partner[email protected]

  • Auto
  • Marine
  • Håndværk
  • Entreprenør
  • Landbrug

Søren Mølgaard

Partner[email protected]

  • Auto
  • Håndværk
  • Entreprenør
  • Motorcykler
  • Landbrug

Jacob Müller

| [email protected]

  • Auto
  • Håndværk
  • Entreprenør
  • IT hardware
  • Landbrug

Casper Behrendtzen

| [email protected]

  • Kunst
  • Smykker
  • Ure
  • Design
  • Anvikviteter

Henrik Overgaard

| [email protected]

  • Håndværk og byggeri
  • Lettere og tungere industri/produktion

Lars Damgaard

| [email protected]

  • Håndværk
  • Entreprenør

Niels Træsborg

| [email protected]

  • Kunst
  • Design
  • Anvikviteter

Per Jensen

| [email protected]

  • Lægeklinikker/Privat hospitaler
  • IT hardware
  • Kontor m.m.

H.-C.-Hansen

Bill Kyhl

| [email protected]

  • Vin og spiritus

Uffe Kemnitz

| [email protected]

  • Lægeklinikker/Privat hospitaler