De opgaver der løses, er blandt andet:

 • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med insolvens eller rekonstruktion.

 • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med virksomhedssalg eller overdragelse.

 • Registrering og vurdering af aktiver i forbindelse med sikring/synliggørelse af et pant eller en synliggørelse af aktiver i forhold til en virksomheds balance.

 • Deltagelse i syn og skønsforretninger i retssager m.fl. Hovedparten af ressourcerne i SFT er udmeldt og godkendte syn og skøns mænd og benyttet af domstole, Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet m.fl.

 • Deltagelse som fagdommer eller bisidder i retssager.

 

 

SFT løser desuden en række andre opgaver der er relateret til vores kompetenceområde – registrering og vurdering af aktiver.

Vi er kendte for at være kompetente, seriøse, fleksible, punktlige og ikke mindst uvildige og upåvirkelige. Vi har ingen andre interesser end at levere et seriøst produkt med korrekte og præcise værdiansættelser.

Kompetencer indenfor erhvervsvurdering

Jørgen Evers

Direktør | Partnerje@sft.dk

 • IT Hardware- og software
 • Detail handel m.v.
 • Engros handel m.v.
 • Hotel og restauration
 • Kontor m.m.

Steen Maulitz

Partner | stm@sft.dk

 • Håndværk
 • Lettere og tungere industri/produktion
 • Entreprenør
 • Landbrug

Jørgen Staal

Partnerjs@sft.dk

 • Auto
 • Marine
 • Håndværk
 • Entreprenør
 • Landbrug

Søren Mølgaard

Partnersm@sft.dk

 • Auto
 • Håndværk
 • Entreprenør
 • Motorcykler
 • Landbrug

Jacob Müller

| jm@sft.dk

 • Auto
 • Håndværk
 • Entreprenør
 • IT hardware
 • Landbrug

Casper Behrendtzen

| cb@sft.dk

 • Kunst
 • Smykker
 • Ure
 • Design
 • Anvikviteter

Henrik Overgaard

| ho@sft.dk

 • Håndværk og byggeri
 • Lettere og tungere industri/produktion

Lars Damgaard

| ld@sft.dk

 • Håndværk
 • Entreprenør

Niels Træsborg

| nt@sft.dk

 • Kunst
 • Design
 • Anvikviteter

Per Jensen

| pj@sft.dk

 • Lægeklinikker/Privat hospitaler
 • IT hardware
 • Kontor m.m.

H.-C.-Hansen

| hc@sft.dk

 • Marine

Bill Kyhl

| bk@sft.dk

 • Vin og spiritus

Uffe Kemnitz

| uk@sft.dk

 • Lægeklinikker/Privat hospitaler