SFT-Rapport

Vores produkt er en gennemarbejdet og gennemprøvet vurderingsrapport, som er anerkendt, værdsat og ikke mindst benyttet af hovedparten af advokater, banker, forsikringsselskaber, leasingselskaber, offentlige myndigheder m.fl. i Danmark.

Der arbejdes ikke med standarder inden for vurderingsbranchen i Danmark, men det er almindelig kendt, at en vurdering af en virksomhed, skal resultere i en ”SFT-rapport”, for at kunne betragtes som valid og seriøs.

En SFT-rapport er som udgangspunkt tilpasset den enkelte opgave, i forhold til aktiver, detaljeringsgrad m.m. Udgangspunktet er dog altid en dokumentation af aktiverne ved fotos og beskrivelser og en værdiansættelse ud fra 3 vurderingskriterier:

  • Fortsat drift / going concern

  • Målrettet salg

  • Tvangssalg

Kontakt SFT Erhvervsvurdering

Email: [email protected]

Vores arbejde/vurderingsrapport benyttes blandt andet til følgende:

  • At give en interessent et økonomisk overblik over aktiverne i en virksomhed og derved et grundlag for omfanget/rammerne af virksomhedens videre forløb.

  • At give en kurator et overblik og et grundlag, for at kunne realisere aktiverne i en virksomhed bedst muligt.
    Her kan en realisation være alt fra et samlet salg i en fortsat drift, til salg af enkelt aktiver eller alt derimellem.

  • At identificere og værdiansætte aktiver i en virksomhed med henblik på sikring/værdiansættelse af pant m.m.

  • At korrigere/synliggøre en virksomheds balance. Det kan forekomme at man i en virksomhed, af forskellige årsager, har behov for en opdatering af balancen/de bogførte værdier i forhold til de faktiske værdier.

Kontakt os for at høre nærmere

Kontakt os for at høre nærmere om udarbejdelsen af en SFT-rapport til din virksomhed

Vi er bevidste om vores ansvar og ikke mindst, at vores arbejde og SFT-rapporten kan have stor betydning for andre – på et økonomisk og menneskeligt plan.

Udover at være kompetente, så er vores vigtigste opgave, derfor at kunne forholde os til at se igennem, de forskellige interesser og synspunkter, der måtte være i en opgave, og forholde os sagligt til tingene og få udarbejdet en korrekt vurderingsrapport. Det kræver erfaring, overblik, situationsfornemmelse, menneskekendskab og empati udover faglige kompetencer.

Tid er oftest en vigtig faktor i en proces hvor en virksomheds skæbne skal afgøres.

Der er frister i forhold til medarbejdere og lovgivning, forhold hvor en virksomheds ”nedetid ” er afgørende for værdien af virksomheden og om den reelt kan videreføres, tid i forhold til at finde og fastholde købere m.fl. Det er almindeligt kendt og der er tillid til, at vi i SFT arbejder ud fra et koncept og nogle metoder, der gør at vi formår at kunne levere et produkt, der på mange måder tilgodeser og møder de udfordringer der er i et ofte komprimeret forløb, samtidig med at vi leverer en ensartet og høj kvalitet.

Kontakt SFT

Udfyld formularen eller ring eventuelt på 70 23 17 01