Gør det nemt – Lad SFT formidle salget af bilen

Uvildigt salg af biler fra konkurser, overdragelser o.l.

SFT yder bistand til at formidle et landsdækkende, uvildigt og uafhængigt salg via bilsalg.dk professionelle auktionsplatform, der henvender sig til mere end 2000 professionelle autoforhandlere. Dette med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris samt et hurtigt og effektivt salg.

Bilerne vil på auktionen blive udbudt under navnet ’advokatbiler’, der sikrer sælgers anonymitet. På basis af SFT’s allerede udleverede vurdering kan SFT tilbyde kurator og boet at varetage nedenstående ydelser, til faste priser som angivet:

Inspektion

 • Online booking for indlevering af bil.
 • Modtagelse.
 • Inspektion af køretøj.
 • Digital oplysningsmateriale af skadesbeskrivelse/skadesgennemgang.
 • Fotoregistrering af K4 og K5 skader jf. forsikringsangivelse. Ved anmeldelse af
 • evt. skader opnås bedre auktionspriser.

Organisere salg via auktion

 • Upload af biler til auktion
 • Udsendelse af auktionskatalog
 • Salg af biler på auktion
 • Håndtering af betaling og registreringsattester
 • Udlevering af køretøjer
 • Reklamationsbehandling
 • Fast salgssalær  Samlet pris pr. køretøj under 3.500 kg. inkl. ovenstående Kr. 4.300,-

Denne prisaftale er gældende indtil 01-01-2021.

Er du interesseret i at SFT formidler salget som anvist så skriv en mail til info@sft.dk alt. ring på 3332 1701.

Mulige ekstra services

 • Opbevaring af bil pr. påbegyndt dag inkl. forsikring og sikring Kr. 40,-
 • Afmelding af nummerplader Kr. 125,-
 • Evt. klargøring pr. påbegyndt time Kr. 725,-
 • Af-dekorering/af-foliering pr. påbegyndt time Kr. 725,-
 • Transport Efter aftale
 • Gebyr for håndtering af transport pr. køretøj Kr. 125,-

Ved salg på auktion

 • Kurator/sælger skal sikre, at biler, der sælges via SFT’s formidlingsadministration, er fri og ubehæftede.
 • Bilerne bliver uploadede til auktion på bilsalg.dk.
 • Der udsendes auktionskatalog til godkendte bydere.
 • Ved afsluttet auktion genereres der overfor boet et salgsdokument overfor både køber og sælger.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) fakturerer køber.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) modtager betaling for køretøjet.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) udsender et pickup dokument til køber efter, at betalingen er modtaget.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) fremsender registreringsattest til køber.
 • Advokat, kurator eller sælger sørger for, at Bilsalg.dk (Advokatbil) modtager
 • faktura fra sælgende part.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) behandler eventuelle reklamationer.
 • Bilsalg.dk (Advokatbil) overfører salgsbeløb til advokat, kurator eller sælgende part.
 • SFT fakturere kurator, advokat eller sælger for håndterings- og administrationsomkostningerne.