Ved køb og salg af private effekter

SFT Erhvervsvurdering har 5 specialister, som foretager vurdering ved køb og salg af private effekter som f.eks.:

SFT Erhvervsvurdering vejleder køber eller sælger om den korrekte pris.

Alle rapporter leveres med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.