Minirapport

Ønsker du en vurdering af f.eks. enkelte eller få genstande, kan vi tilbyde en minirapport, hvor du tilsender os 2-5 digitale billeder samt en beskrivelse på post@sft.dk .

Herefter vurderer vi om det kan lade sig gøre med en minirapport eller om det kun er muligt at udføre en vurdering, i forbindelse med en nærmere besigtigelse.

Da de effekter der fremgår af minirapporten ikke er besigtiget, vil minirapporten almindeligvis være foretaget uden ansvar.

En minirapport koster fra kr. 1800,- + moms. afhængig af opgavens omfang.

Vedr. iværksætterselskaber

Den 9. april 2019 trådte loven om at afskaffe iværksætterselskaber som selskabsform i kraft. Det betyder, at 45.000 iværksætterselskaber  inden for 2 år skal omdannes til anpartsselskaber eller lukkes.

En omdannelse er ikke kompliceret og kræver kun en uvildig vurdering af selskabets aktiver og en dokumentation for, at minimumskapitalen er til rådighed. Erklæringen udarbejdes af en godkendt revisor.

Med vores minirapport er første skridt mod en omdannelse til ApS. taget.
SFT kan foretage en uvildig vurdering af selskabets aktiver.
En vurdering koster fra kr. 1.800,00 + moms, afhængig af opgavens omfang.