Rekonstruktion af Landbrug

I forbindelse med en rekonstruktion af landbrug, er det vigtigt at aktiver overdrages til den korrekte værdi.

SFT Erhvervsvurdering har en specialgruppe der behandler landbrug.

Specialgruppen vurderer:

  • Beholdning af foder
  • Dyrebestand
  • Indretning af stalde og lader
  • Maskinpark

Alle rapporter indeholder værdier ved:

  1. Fortsat drift
  2. Målrettet salg
  3. Tvangssalg

Alle rapporter udarbejdes med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering foretager ikke vurdering af fast ejendom, men henviser til lokal ejendomsmægler.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke