Ved køb og salg af lægepraksis

SFT Erhvervsvurdering har 2 specialister, som foretager vurdering ved salg og køb af lægepraksis eller speciallægepraksis.

De 2 specialister vurderer:

  • Driftsinventar m.m.
  • Goodwill
  • Indretning af lokaler
  • It-hardware og software
  • It-software
  • Lager af forbrugsvarer
  • Medicinsk udstyr
  • Operationsstuer

Alle rapporter udarbejdes hurtigt og med billeddokumentation og vurderingen af goodwill fastsættes i samråd med sælger og køber

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.