Ved køb og salg af lægepraksis

SFT Erhvervsvurdering har 2 specialister, som foretager vurdering ved salg og køb af lægepraksis eller speciallægepraksis.

De 2 specialister vurderer:

Alle rapporter udarbejdes hurtigt og med billeddokumentation og vurderingen af goodwill fastsættes i samråd med sælger og køber

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.