Ved udenretlig syn & skøn

Udenretlig syn & skøn gennemføres i en situation, hvor parterne sammen med deres rådgivere/advokater vælger ikke at lade domstolen afgøre en tvist. Rådgivere/advokater anbefaler, at en faglig ekspert vurderer værdien af det forhold/genstand, som tvisten handler om. På baggrund af det udenretlige syn & skøn afgør parterne udfaldet af tvisten og sagen afsluttes uden om domstolen.

Tal med din rådgiver/advokat og overvej et udenretlig syn & skøn.

Vurderingen foretages altid af erfarne vurderingseksperter. Vurderingsrapporten med nødvendig dokumentation kan ligge klar allerede efter 8 arbejdsdage.

Ved almindelig retlig syn & skøn

SFT Erhvervsvurdering kan udpege 1 eller 2 specialister i forbindelse med syn & skøn. Samtidig med, at forslaget til syns- og skønsmand sendes til parterne vedlægges et overslag over omkostninger og en forventet tidshorisont. Syns- og skønsrapporten er detaljeret og præcis.

Forhåndsudtalelser

Såfremt een af parterne i en tvist ønsker en foreløbig udtalelse, kan SFT Erhvervsvurdering udarbejde en rapport, der indeholder de vigtigste konklusioner. Rapporten kan bruges ved fremtidige syn & skøn.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke

SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.