Udenretlig syn & skøn

Udenretlig syn & skøn gennemføres i en situation, hvor parterne sammen med deres advokater vælger ikke at lade domstolen afgøre en tvist. Advokaterne anbefaler, at en faglig ekspert vurderer værdien af det forhold/genstand, som tvisten handler om. På baggrund af det udenretlige syn & skøn afgør parterne udfaldet af tvisten og sagen afsluttes uden om domstolen.

Tal med din advokat og overvej et udenretlig syn & skøn.

Vurderingen foretages altid af erfarne vurderingseksperter. Vurderingsrapporten med nødvendig dokumentation kan ligge klar allerede efter 8 arbejdsdage.

SFT Erhvervsvurdering kan tilbyde en mundtlig afgørelse der koster fra kr. 3.500,- excl. moms. Såfremt parterne ønsker en skriftlig rapport, er prisen kr. 4.800,- excl. moms.

Forhåndsudtalelser

Såfremt een af parterne i en tvist ønsker en foreløbig udtalelse, kan SFT Erhvervsvurdering udarbejde en rapport, der indeholder de vigtigste konklusioner. Rapporten kan bruges ved fremtidige syn & skøn.

.SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke

SFT Erhvervsvurdering løser mere end 500 opgaver om året i forbindelse med syn & skøn