Vurdering af varelager

 

SFT har indgående erfaring med vurdering af varelagere. SFT vurderer ca. 300 varelagre om året.

SFT vurderer alle typer af varelagre og vurderingen gennemføres hurtigt og effektivt.

Vurderingen foretages altid af erfarne vurderingseksperter. SFT indretter sig efter ejeren og udfører gerne opgaven uden for almindelig arbejdstid f.eks. om aftenen.

Vurderingsrapporten med nødvendig dokumentation og foto kan ligge klar allerede efter 8 arbejdsdage.

SFT vurderer:

 

 

 

Vi køber ikke, vi sælger ikke.