Leasing

Tvist og leasingkontrakt

I forbindelse med udløb eller indfrielse af en leasingkontrakt, kan der opstå uenighed om værdien af de leasede genstande.

SFT Erhvervsvurdering kan hurtigt og præcis vurdere det leasede til en præcis værdi.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke

Kontrol

SFT Erhvervsvurdering kan som noget nyt tilbyde at kontrollere leaset udstyr en gang om året og sikre leasinggiver og leasingtager, at tilkøbt ekstraudstyr bliver registreret, således at der ved ophør af leasingperioden, ikke vil være tvivl om tilhørsforholdene.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke