SFT Erhvervsvurdering - Siden 1980

Syn & skøn Erhverv

I forbindelse med syn & skøn erhverv, kan parterne anmode SFT Erhvervsvurdering om at udpege en egnet syns- og skønsmand.

SFT Erhvervsvurdering har mere end 40 erfarne specialister fordelt på talrige brancher og områder.

 

SFT Erhvervsvurdering foretager syn & skøn indenfor:

 • Goodwill
 • Igangværende opgaver
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre

 

Ved syn & skøn af private effekter henvises til syn & skøn – privat

Ved syn & skøn af bygninger, indretning m.m. henvises til Bygningsrapporten

 

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.

SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.

En juridisk og forretningsmæssig overvejelse

Syn & skøn i erhvervssammenhæng er en proces, der kræver både juridisk indsigt og forretningsmæssig ekspertise.
Det er en metode til objektivt at vurdere forskellige aspekter af en virksomhed, hvad enten det er i forbindelse med retssager, virksomhedsoverdragelse, eller forsikringskrav. SFT Erhvervsvurdering, med en stab af over 40 erfarne specialister fordelt på diverse brancher, tilbyder denne specialiserede service.

 

Definition og anvendelse af Syn & Skøn

Syn & skøn refererer til en juridisk proces, hvor en uvildig ekspert vurderer specifikke forhold, som kan være genstand for en tvist eller vurdering.

 

 

SFT Erhvervsvurdering som partner

SFT Erhvervsvurdering tilbyder en omfattende og professionel vurdering inden for disse områder. Med en erfaring, der omfatter ca. 500 vurderingsopgaver årligt, er SFT’s ekspertise både præcis og pålidelig. Deres tjenester inkluderer, men er ikke begrænset til:

 

 • Retssager: Objektiv vurdering til støtte for juridiske argumenter.
 • Virksomhedsoverdragelse: Nøjagtig vurdering af aktiver i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
 • Forsikringskrav: Vurdering af værdien af tabte eller beskadigede aktiver.

 

Yderligere information

Syn & skøn i erhverv er en proces, der kræver en dybdegående forståelse af både juridiske og forretningsmæssige aspekter. SFT Erhvervsvurdering, med deres brede vifte af specialister inden for forskellige brancher, tilbyder denne ekspertise. For yderligere information eller for at drøfte et specifikt behov, kan SFT Erhvervsvurdering kontaktes på tlf. 70 23 17 01 eller via e-mail på [email protected].