Syn & skøn Erhverv

I forbindelse med syn & skøn erhverv, kan parterne anmode SFT Erhvervsvurdering om at udpege en egnet syns- og skønsmand.

SFT Erhvervsvurdering har mere end 40 erfarne specialister fordelt på talrige brancher og områder.

SFT Erhvervsvurdering foretager syn & skøn indenfor:

 • Goodwill
 • Igangværende opgaver
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre

Ved syn & skøn af private effekter henvises til syn & skøn – privat

Ved syn & skøn af bygninger, indretning m.m. henvises til Bygningsrapporten

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke. SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.