Syn & skøn af Private effekter

Syn & skøn af Private effekter

SFT Erhvervsvurdering kan udpege en egnet syns- skønsmand og SFT Erhvervsvurdering har 5 erfarne specialister der foretager syn & skøn af private effekter indenfor:

SFT Erhvervsvurdering køber og sælger ikke indbo, hvilket betyder at vurderingen er uvildig.

Ved syn & skøn af erhverv og effekter henvises til syn & skøn – erhverv

Ved syn & skøn af bygninger og indretning henvises til Bygningsrapporten