Forsikringstvist

SFT Erhvervsvurdering vurderer i forsikringssager og ved forsikringstvist, hvor der opstår uenighed mellem forsikringsselskabet og forsikringstager, værdien af aktiver eller forsikrede genstande

SFT Erhvervsvurdering foretager en vurdering, der kan bidrage til en afslutning af tvisten.

Det er SFT Erhvervsvurderings erfaring, at en uvildig vurdering kan bidrage til en afslutning af tvisten

SFT Erhvervsvurdering vurderer forsikringsgenstande inden for erhverv og privat