SFT Erhvervsvurdering - Siden 1980

Vurdering ved køb og salg af virksomhed

SFT Erhvervsvurdering har specialister inden for alle brancher og vurderer ved køb og salg af virksomheder:

 

 • Produktionsapparat
 • Lagerudstyr
 • Køretøjer
 • Varelagre
 • Igangværende opgaver
 • Ordrebeholdning
 • Projekter
 • Kontrakter
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Goodwill
 • Alle rapporter udarbejdes med fortsat drift for øje og med billeddokumentation. Vurderingen af goodwill fastsættes i samråd med sælger og køber.

 

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke

Vurdering af virksomhedens aktiver ved køb eller salg

Når det kommer til at købe eller sælge en virksomhed, er vurdering af virksomhedens aktiver en afgørende proces. Det er ikke kun et spørgsmål om at fastsætte en pris; det handler om at forstå virksomhedens sande værdi og sikre en retfærdig og gennemsigtig handel. 

Forståelse af virksomhedens værdi

Virksomhedens aktiver inkluderer alt fra materielle genstande som maskiner og udstyr til immaterielle aktiver som goodwill og varemærker. Korrekt vurdering af disse aktiver er nøglen til at forstå virksomhedens værdi. Det hjælper både køber og sælger med at træffe informerede beslutninger og undgå eventuelle fremtidige tvister.

 

Beskyttelse mod risici

Uden en professionel vurdering kan både køber og sælger stå over for betydelige risici. En overvurdering kan føre til, at køberen betaler mere end nødvendigt, mens en undervurdering kan resultere i, at sælgeren mister penge. Desuden kan manglende overensstemmelse med skat og lovgivning føre til juridiske komplikationer.

 

SFT Erhvervsvurdering: Din partner i processen

SFT Erhvervsvurdering tilbyder uvildig og professionel vurdering af virksomheder ved køb og salg. Med adgang til lokale eksperter og specialister inden for stort set alle brancher, kan SFT levere præcise og pålidelige vurderinger. Deres erfaring og kompetence sikrer, at du får den bedste værdi for dine aktiver, uanset om du er køber eller sælger.

 

Vurdering uanset størrelse

Uanset størrelsen på din virksomhed, så har SFT eksperterne til den korrekte værdiansættelse. Vurdering af virksomhedens aktiver ved køb og salg er ikke kun en god forretningsskik; det er en nødvendig proces for at sikre en retfærdig og succesfuld handel. Kontakt SFT Erhvervsvurdering i dag på tlf. 70 23 17 01 eller skriv til [email protected] for at lære mere om, hvordan de kan hjælpe dig.