SFT Erhvervsvurdering - Siden 1980

Værdiansættelse ved rekonstruktion af virksomhed

Værdiansættelse af aktiver ved omstrukturering eller rekonstruktion

SFT udfører værdiansættelse af aktiver i forbindelse med en rekonstruktion, så I som virksomhed kan navigere sikkert gennem udfordrende perioder og træffe kvalificerede beslutninger.

Hvad gør vi?

I forbindelse med værdiansættelsen af virksomhedens aktiver, ved en omstrukturering eller rekonstruktion, foretages der en detaljeret gennemgang af virksomhedens aktiver og disse vurderes i forhold til det aktuelle marked og vurderingen præsenteres i en vurderingsrapport.

Udføres af fagkompetente eksperter

Vurderingen er baseret på de enkelte aktivers aktuelle værdi og udføres af fagkompetente eksperter, som har et indgående kendskab til markedet og værdierne på vurderingstidspunktet. Vi arbejder ikke med teoretiske eller bogførte værdier – vi forholder os til fakta på vurderingstidspunktet.

Økonomisk overblik

Vurderingen skulle gerne være med til at give et økonomisk overblik og give virksomheden og de involverede rådgivere en klar forståelse af værdien af anlægsaktiverne og dermed et overblik og en mulighed for at træffe de nødvendige skridt for at kunne komme ordentligt videre.

Vores vurderingsrapporter indeholder detaljeret dokumentation i form af tekst og billeder og indeholder værdier af aktiverne – “Ved fortsat drift”, “Målrettet salg” og “Tvangssalg”.

Værdiansættelse ved rekonstruktion af virksomhed

Rekonstruktion af en virksomhed er en kompleks og følsom proces, der kræver omhyggelig planlægning og ekspertise. Det kan være en strategi for at redde en virksomhed i økonomiske vanskeligheder eller en måde at omstrukturere for at opnå større effektivitet og rentabilitet. Uanset årsagen er værdiansættelse af forskellige aspekter af virksomheden afgørende i denne proces. Her er, hvad der er vigtigt at vurdere:

 

Materielle aktiver

Dette inkluderer bygninger, maskiner, udstyr, og køretøjer. En nøjagtig vurdering af disse aktiver er afgørende for at forstå virksomhedens aktuelle værdi og potentiale.

 

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver som varemærker, patenter, og goodwill spiller en vigtig rolle i virksomhedens samlede værdi.
Korrekt vurdering af disse aktiver kan være kompleks men er nødvendig for en vellykket rekonstruktion.

 

Gæld og forpligtelser

En fuldstændig vurdering af virksomhedens gæld og forpligtelser er afgørende for at forstå dens økonomiske stilling. Dette inkluderer både kortsigtede og langsigtede gæld.

Ordrebeholdning og lager

Vurdering af ordrebeholdning og lager er vigtig for at forstå virksomhedens nuværende og fremtidige indtjeningspotentiale.

Kontrakter og aftaler

En gennemgang og vurdering af eksisterende kontrakter og aftaler kan afsløre potentielle risici eller muligheder, der kan påvirke rekonstruktionsprocessen.

Markedsposition og konkurrence

Forståelse af virksomhedens position på markedet og konkurrenceforhold er vigtig for at planlægge en effektiv rekonstruktionsstrategi.

Menneskelige ressourcer

Vurdering af medarbejdernes kompetencer, erfaring, og engagement er afgørende for at sikre en vellykket rekonstruktion.

Kontakt specialister

Rekonstruktion af en virksomhed er en multifacetteret proces, der kræver en dybdegående vurdering af mange forskellige aspekter. SFT Erhvervsvurdering, med deres unikke kompetencer og lokale eksperter, kan tilbyde den nødvendige støtte og vejledning i denne proces. Kontakt os på tlf. 70 23 17 01 eller skriv til [email protected] for at lære mere om, hvordan de kan hjælpe din virksomhed gennem rekonstruktionen.

SFT Erhvervsvurdering har specialister inden for alle brancher og vurderer ved rekonstruktion af virksomhed:

 • Goodwill
 • Igangværende arbejder
 • Indretning af lokaler
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre

 

Alle rapporter indeholder værdier ved:

 1. Fortsat drift
 2. Målrettet salg
 3. Tvangssalg

 

Alle rapporter udarbejdes med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.

Kontakt SFT

Udfyld formularen eller ring eventuelt på 70 23 17 01