SFT Erhvervsvurdering - Siden 1980

Vurdering ved virksomhedsoverdragelse

Hurtig og uvildig vurdering

 

SFT Erhvervsvurdering er specialister i vurdering af virksomheder ved virksomhedsoverdragelse og vurderer alle former for materielle og immaterielle aktiver.


SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.


SFT Erhvervsvurdering har ca. 50 specialister fordelt på stort set alle brancher. 

 

 • Restaurationer
 • Detailforretninger
 • Alle produktionsvirksomheder 
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Goodwill
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre
 

Alle rapporter udarbejdes med 3 værdier og med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.

Hvorfor bør man få vurderet virksomheden ved overdragelse?

Når man står over for en virksomhedsoverdragelse, er der mange aspekter at tage hensyn til. En af de mest kritiske dele af processen er vurderingen af virksomheden. Men hvorfor er det så vigtigt at få en professionel vurdering ved virksomhedsoverdragelse?

 

Forstå virksomhedens sande værdi

At kende virksomhedens reelle værdi er afgørende for både køber og sælger. For sælgeren sikrer det, at man ikke sælger virksomheden for en pris, der er under dens faktiske værdi. For køberen giver det en klar forståelse af, hvad man investerer i, og sikrer, at man ikke betaler for meget.

 

Undgå juridiske komplikationer

En korrekt vurdering kan hjælpe med at undgå potentielle juridiske komplikationer i fremtiden. Dette er især vigtigt, når det kommer til immaterielle aktiver som goodwill, kontrakter og IT-software.

 

Sikre en glat overgang

En præcis vurdering kan også hjælpe med at sikre en glat overgang for medarbejdere, kunder og andre interessenter. Når begge parter har en klar forståelse af virksomhedens værdi, kan de bedre planlægge for fremtiden.

 

SFT Erhvervsvurdering: Din partner i vurdering ved virksomhedsoverdragelse

Hos SFT Erhvervsvurdering er vi specialister i vurdering ved virksomhedsoverdragelse. Med vores dybdegående kendskab til forskellige brancher og mange års erfaring, kan vi tilbyde en hurtig, præcis og uvildig vurdering af din virksomhed.

FAQ

Hvad skal man være opmærksom på ved overtagelse af virksomhed?

Ved overtagelse af en virksomhed skal man være opmærksom på flere faktorer, herunder:

 • Korrekt vurdering af virksomhedens værdi, inklusive både materielle og immaterielle aktiver.
 • Juridiske forhold, såsom kontrakter, licenser og overenskomster.
 • Medarbejderforhold, herunder overtagelse af medarbejdere og eventuelle ændringer i ansættelsesvilkår.
 • Finansielle forhold, såsom virksomhedens gæld, indtægter og udgifter.
 • Markedsforhold, herunder konkurrence, markedsandel og kundebase.

En virksomhedsoverdragelse kendetegnes ved, at en virksomhed eller en del af en virksomhed overføres fra en ejer til en anden. Dette kan involvere salg af aktiver, aktier eller hele virksomheden. Processen kræver omhyggelig planlægning, vurdering og ofte juridisk rådgivning for at sikre en vellykket overgang.

Der er ikke tale om virksomhedsoverdragelse, hvis der kun overføres enkelte aktiver uden at overføre hele eller en væsentlig del af virksomheden. Dette kan inkludere salg af udstyr, varelager eller enkelte kontrakter uden at overføre virksomhedens navn, goodwill eller kundebase.

Man er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, når der er tale om en overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed, hvor der sker en overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. Loven beskytter medarbejdernes rettigheder i forbindelse med overdragelsen og kræver, at både køber og sælger overholder bestemte forpligtelser over for medarbejderne.