Vurdering ved virksomhedsoverdragelse

Hurtig og uvildig vurdering

SFT Erhvervsvurdering er specialister i vurdering af virksomheder ved virksomhedsoverdragelse og vurderer alle former for materielle og immaterielle aktiver.
SFT Erhvervsvurdering gennemfører ca. 500 vurderingsopgaver hvert år.
SFT Erhvervsvurdering har ca. 50 specialister fordelt på stort set alle brancher. 

 • Restaurationer
 • Detailforretninger
 • Alle produktionsvirksomheder 
 • It-hardware
 • It-software
 • Kontrakter
 • Goodwill
 • Køretøjer
 • Lagerudstyr
 • Ordrebeholdning
 • Produktionsapparat
 • Projekter
 • Varelagre

Alle rapporter udarbejdes med 3 værdier og med billeddokumentation.

SFT Erhvervsvurdering yder ikke juridisk assistance og køber og sælger ikke.