Bygningsrapport og forhåndsudtalelse hos SFT GROUP

SFT Erhvervsvurdering - Siden 1980

Bygningsrapport og forhåndsudtalelse

SFT Group ApS tilbyder uvildige bygningsrapporter og forhåndsudtalelser, som hjælper med at løse tvister mellem entreprenører, håndværkere, bygherrer, og boligkøbere. Vores ekspertise sikrer hurtige og præcise vurderinger, der kan forebygge langvarige retssager og uoverensstemmelser.

 

Bygningsrapporten udenretlig syn og skøn

En bygningsrapport udenretlig syn og skøn er en effektiv løsning til at få løst tvister hurtigt uden behov for en langvarig retlig afgørelse. Rapporterne er relevante for både private, boligforeninger og entreprenører/håndværkere.

 

Bygningsrapport løsninger

 

Løsning 1: Mundtlig redegørelse

 • Parterne mødes med en bygningskonstruktør fra SFT.
 • Bygningskonstruktøren gennemgår tvisten og afgiver en mundtlig redegørelse.
 • Pris: 2.900,- ex. moms

 

Løsning 2: Skriftlig redegørelse

 • Samme fremgangsmåde som løsning 1.
 • Parterne modtager en skriftlig redegørelse inden for 14 dage.
 • Pris: 4.500,- ex. moms
 • For større tvister beregnes honorar efter timeforbrug eller efter tilbud.

 

Løsning 3: Syns- og skønsmand udpeget af Retten

 • Parterne kan, sammen med deres advokater, bede SFT foreslå en syns- og skønsmand, der udpeges af Retten.
 • Syns- og skønsmanden udarbejder en rapport, der fremsendes til Retten og til parterne.
 • Honorar: Efter timeforbrug

 

Bygningsrapport om fejl, mangler og byggesjusk

Er du i tvivl om kvaliteten af det udførte arbejde, kan vores bygningskonstruktører besigtige de punkter, du er usikker på, og afgive en mundtlig eller skriftlig bygningsrapport.

 • Mundtlig rapport:  2.900,- ex. moms
 • Skriftlig rapport: 4.500,- ex. moms
 • Ved større tvister beregnes honorar efter timeforbrug eller efter tilbud.

 

Bygningsrapport halvvejs i byggeriet

En gennemgang af byggeriet undervejs kan være gavnlig for at sikre kvaliteten og undgå fejl.

 • Pris eksempel: Mundtlig gennemgang af en tilbygning på ca. 20 m² koster ca. Kr. 2.900,- ex. moms

 

Bygningsrapport ved køb af hus

Få en bygningskonstruktør til at gennemgå ejendommen inden køb. Vi leverer en mundtlig orientering om ejendommens stand og fremtidige reparationer.

 • Pris: For en almindelig ejendom op til 120 m²: 2.500,- ex. moms

 

Forhåndsudtalelser

Ønsker en af parterne i en tvist en foreløbig udtalelse, kan SFT GROUP udarbejde en rapport med de vigtigste konklusioner, der kan bruges ved fremtidige syn & skøn.

 • Mundtlig afgørelse: Fra 3.500,- ex. moms
 • Skriftlig rapport: 4.800,- ex. moms

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller har brug for en bygningsrapport eller forhåndsudtalelse, er du velkommen til at kontakte SFT GROUP ApS. Vi står klar til at hjælpe med uvildige vurderinger, der sikrer retfærdige og præcise afgørelser.